Skip to main content

Δομικός έλεγχος παραδοσιακών κατασκευών

Καταγραφή παθολογίας και μέτρηση επιτόπου και εργαστηριακά μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών κονιαμάτων, λίθων, πλίνθων.

Δομικός έλεγχος παραδοσιακών κατασκευών

Καταγραφή παθολογίας και μέτρηση επιτόπου και εργαστηριακά μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών κονιαμάτων, λίθων, πλίνθων.

Περιγραφή

Δομικός έλεγχος παραδοσιακών κατασκευών

Για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των τοιχοποιιών ενδιαφέρουν κυρίως η θλιπτική αντοχή, η διατμητική αντοχή και τα αντίστοιχα μέτρα ελαστικότητας. Όταν δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, τα ως άνω χαρακτηριστικά μπορούν να προσδιοριστούν με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως την αντοχή των λιθοσωμάτων, την αντοχή του κονιάματος, το πάχος των αρμών, το πάχος και την αντοχή του επιχρίσματος κ.α.

Έλεγχοι:

Επιτόπου έλεγχοι

  • Κρουσίμετρο τύπου N για υλικά αντοχής 10-70 MPa και τύπου L για χαμηλής αντοχής κονίαμα 
  • Οπτικός έλεγχος για ανίχνευση βλαβών, υγρασιών  κτλ. υποβοηθούμενος με θερμοκάμερα και drone 
  • Χωρίς καθαίρεση επιχρίσματος, αναγνώριση πλέξης τούβλων και οριζόντιων – κατακόρυφων διαζωμάτων με θερμογραφία
  • Ανίχνευση μεταλλικών υποεπιφανειακών στοιχείων
  • Δειγματοληψία ή πυρηνοληψία

Έλεγχος λίθων-πλίνθων

  • Διαμόρφωση δείγματος και μέτρηση πυκνότητας και θλιπτικής αντοχής
  • Πετρογραφικός χαρακτηρισμός υλικού

Έλεγχος κονιαμάτων

  • Μέτρηση θλιπτικής αντοχής
  • Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών κονιάματος
  • Στερεοσκοπική ανάλυση για καθορισμό μορφής και προέλευσης αδρανών
  • Χημικοί έλεγχοι (DTA, XRD και  Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φλόγα) για τον προσδιορισμό είδους συνδετικής κονίας και αδρανών
  • Πρόταση σύνθεσης  συμβατού κονιάματος επισκευής

Μέτρηση τάσης συνάφειας κονιάματος με λίθο ή πλίνθο

Λήψη πυρήνα και δοκιμή εφελκυσμού 

Interior

Επιτόπου έλεγχοι

  • Κρουσίμετρο τύπου N για υλικά αντοχής 10-70 MPa και τύπου L για χαμηλής αντοχής κονίαμα 
  • Οπτικός έλεγχος για ανίχνευση βλαβών, υγρασιών  κτλ. υποβοηθούμενος με θερμοκάμερα και drone 
  • Χωρίς καθαίρεση επιχρίσματος, αναγνώριση πλέξης τούβλων και οριζόντιων – κατακόρυφων διαζωμάτων με θερμογραφία
  • Ανίχνευση μεταλλικών υποεπιφανειακών στοιχείων
  • Δειγματοληψία ή πυρηνοληψία
Interior

Έλεγχος λίθων-πλίνθων

  • Διαμόρφωση δείγματος και μέτρηση πυκνότητας και θλιπτικής αντοχής
  • Πετρογραφικός χαρακτηρισμός υλικού
Interior

Έλεγχος κονιαμάτων

  • Μέτρηση θλιπτικής αντοχής
  • Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών κονιάματος
  • Στερεοσκοπική ανάλυση για καθορισμό μορφής και προέλευσης αδρανών
  • Χημικοί έλεγχοι (DTA, XRD και  Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φλόγα) για τον προσδιορισμό είδους συνδετικής κονίας και αδρανών
  • Πρόταση σύνθεσης  συμβατού κονιάματος επισκευής
Interior

Μέτρηση τάσης συνάφειας κονιάματος με λίθο ή πλίνθο

Λήψη πυρήνα και δοκιμή εφελκυσμού 

Επικοινωνήστε με τη Δομοδιάγνωση για τον έλεγχο που σας ενδιαφέρει